Junzhen Garment Cutting and Automation Factory

PROJECT Đang cập nhật
DESCRIBE PROJECT Đang cập nhật
CONSTRUCTION AREA Đang cập nhật
PLACE Đang cập nhật
INVESTORS Đang cập nhật
EXECUTION TIME Đang cập nhật
JOB DESCRIPTION Đang cập nhật